N A K L A D A

 

KNJIGE “EDO”

• Poslovni priručnici Naklade EDO za posao, dom i školu • POPUST do 600,00 kn

       
    UVOD    
    O VAŠEM NAKLADNIKU  
    NAŠA IZDANJA  
 

1

POSLOVNO KOMUNICIRANJE & POSLOVNI BONTON  
 

2

101 SAVJET U T. I U. POSLOVANJU  
 

3

Novi SUVREMENI BONTON  
 

4

MARKETING GERILA  
 

5

SVE ŠTO PODUZETNIK TREBA ZNATI  
 

6

MARKETING iz dana u dan  
 

7

ODNOSI S JAVNOŠĆU  
 

8

POSLOVNA TAJNICA  
 

9

KAKO SE (SAMO) ZAPOSLITI  
 

10

UMIJEĆE TELEFONIRANJA & TELEMARKETING  
 

11

ODNOSI S POTROŠAČKOM JAVNOŠĆU U TRGOVINI  
 

12

DOBAR IMIDŽ  
 

HRVATSKE NARODNE JUNAČKE PJESME  
    KAKO NARUČITI  
    KONTAKT  
    EDO SEMINARI  
     
Eduard Osredečki  

“MARKETING iz dana u dan”

Uvod u svagdanji marketing na licu mjesta

O KNJIZI: Priručnik demistificira filozofiju marketinga, pa tako teorija i praksa marketinga postaju pristupačni svim slojevima čitateljstva. Tome doprinosi jednostavan, razumljiv jezik i primjeri iz marketinške prakse, koji mogu poslužiti kao modeli za inspiraciju sadašnjim i budućim poduzetnicima.

 

Format 14 X 20 cm

Ukupno stranica 224

 

CIJENA: 139,00 kuna (PDV uračunat)

 

Copyright © Eduard Osredečki  • Objavljivanje ove knjige u cijelosti ili dijelovima putem tiska, radija, televizije, interneta, ili na bilo koji drugi način, dopušteno je, u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i međunarodnim pravom zaštite intelektualnog vlasništva, isključivo uz pismeno odobrenje autora – nositelja autorskog prava.

Stručni redaktor

mr. sc. Zvonimir Bukač

SADRŽAJ

I) ULOGA I MJESTO MARKETINGA

II) MARKETING KAO SUSTAV RAZMIŠLJANJA
• Marketing kao sustav razmišljanja • Od trženja do humanog marketinga

III) PROCES PLANIRANJA U POSLOVNOJ ORGANIZACIJI
• Odgovorite najprije na nekoliko važnih pitanja • Tko sve radi na izradi plana? • Prethodno planiranje/ pretplaniranje • Kakav plan? • Pristupi u planiranju • Izgled plana • Benchmarking (Benčmarking) u planiranju • Istraživanje tržišta/ marketinga • Strategijsko planiranje marketinga • Ispravci, prilagođavanje i kontrola marketinga • Najčešće pogreške pri planiranju marketinga • Može li se i bez plana?

IV) FUNKCIJE MARKETINGA
• Funkcije marketinga i njihova međuzavisnost u suvremenom tržišnom djelovanju

V) ORGANIZACIJA MARKETINGA U SUVREMENO USTROJENOM PODUZEĆU

VI) MARKETING-MENADŽMENT
• Definiranje pojma • Kako to rade odlične kompanije • Pitanje za analizu: Kakva je organizacijska kultura radne okoline naše kompanije? • Blokade u sustavu upravljanja • Osoba menadžera • Vremenski menadžment ili kako najbolje gospodariti svojim (i tuđim) vremenom • Menadžment u primjeni/ dnevnoj praksi • Kontrola na licu mjesta • Reorganizacija: kako, kada, zašto?

VII) PRODAJA KAO ODLUČUJUĆA FUNKCIJA USPJEŠNOG MARKETINGA
• Gdje je naše tržište, tko su naši kupci? • Kako odrediti tržišne segmente • Konzumerizam - pokret zaštite potrošača • Potrošač ima pravo na istinitu informaciju • Sve što biste trebali učiniti da bi vaš proizvod postao profitabilan • Životni ciklus proizvoda • Miks proizvoda • Marketinški miks • Izaberite pravilnu marketing-strategiju • Ideje ili novac

VIII) UNAPREĐENJE PRODAJE
• Poticanje na kupnju • Marketing na licu mjesta (Merčendaizing)/ • Ozračje ambijenta trgovine i okoliš prodajnog mjesta • Marketingom na licu mjesta poticati impulzivnu kupnju

IX) POSLOVNA PROPAGANDA KAO SASTAVNICA MARKETINGA
• Poslovna propaganda kao sastavnica marketinga u djelotvornom komuniciranju s tržištem • Prodajni naboj propagandne poruke • Kreiranje primjerenih propagandnih sadržaja za odgovarajuće medije • Problemi i dileme

X) MARKETING-INFORMACIJSKI SUSTAV (MIS)
• Zadaća MIS-a/ • Izvori informacija

XI) KADROVI U MARKETINGU
• Uskladiti kadrovsku politiku s marketinškom politikom

XII) PODRUČJA DJELOVANJA OD POSEBNOG INTERESA
• Odredite prioritete u skladu sa situacijom

MALI POJMOVNIK MARKETINGA

LITERATURA

na početak stranice početak stranice

 

Copyright © EDO d.o.o., Samobor 2008. All rights reserved.
Autorska prava © EDO d.o.o., Samobor 2008. Sva prava pridržana.