N A K L A D A

 

KNJIGE “EDO”

• Poslovni priručnici Naklade EDO za posao, dom i školu • POPUST do 600,00 kn

       
    UVOD    
    O VAŠEM NAKLADNIKU  
    NAŠA IZDANJA  
   

1

POSLOVNO KOMUNICIRANJE & POSLOVNI BONTON  
 

2

101 SAVJET U T. I U. POSLOVANJU  
 

3

Novi SUVREMENI BONTON  
 

4

MARKETING GERILA  
 

5

SVE ŠTO PODUZETNIK TREBA ZNATI  
 

6

MARKETING iz dana u dan  
 

7

ODNOSI S JAVNOŠĆU  
 

8

POSLOVNA TAJNICA  
 

9

KAKO SE (SAMO) ZAPOSLITI  
 

10

UMIJEĆE TELEFONIRANJA & TELEMARKETING  
 

11

ODNOSI S POTROŠAČKOM JAVNOŠĆU U TRGOVINI  
 

12

DOBAR IMIDŽ  
 

HRVATSKE NARODNE JUNAČKE PJESME  
    KAKO NARUČITI  
    KONTAKT  
    EDO SEMINARI  
     

Više autora  

“SVE ŠTO PODUZETNIK TREBA ZNATI”

O KNJIZI: Od naših najuglednijih stručnjaka iz područja tržišnog poslovanja: o poslovnoj psihologiji, istraživanju marketinga, o franšizingu, o lizingu, o malom poduzetništvu, o tržišnoj strategiji kakvoće prehrambenih proizvoda, o sustavu i novim ISO normativima kvalitete, o tv-propagandi, o suradnji s medijima. Jedina knjiga na našem tržištu, koja sadrži toliko važnih tema u jednoj cjelini i na jednome mjestu.

 

Format 14 X 20 cm

Ukupno stranica 304

 

CIJENA: 149,00 kuna (PDV uračunat)

Copyright © EDO d.o.o. • Objavljivanje ove knjige u cijelosti ili dijelovima putem tiska, radija, televizije, interneta, ili na bilo koji drugi način, dopušteno je, u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i međunarodnim pravom zaštite intelektualnog vlasništva, isključivo uz pismeno odobrenje autora – nositelja autorskog prava.

SADRŽAJ

prof. dr. Boris Petz
I. ZAŠTO JE MENADŽERU POTREBNA PSIHOLOGIJA?
(1/Psihologija i ljudsko ponašanje 2/Osnovne zadaće psihologije 3/Koja su područja rada nekog poduzetnika povezana s psihologijom? 4/Međuljudski odnosi i sukobi među ljudima 5/ Prepoznavanje obrambenih mehanizama u frustraciji 6/ Rukovođenja i psihologija menadžera)

mr. sc. Zvonimir Bukač
II. ŠTO JE ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA/ MARKETINGA - KAKO, ZAŠTO I KADA GA PROVODITI?
(1/ Tržište, marketing - Istraživanje tržišta/ marketinga 2/ Projektiranje istraživanja 3/ Primjeri iz istraživačke prakse )

mr. sc. Zvonimir Bukač
III. IMIDŽ U MARKETINGU KAO PRETPOSTAVKA POSLOVNOG USPJEHA
(1/ Uvodno: o problemu pojma imidž/ image 2/ Višeznačni aspekti pojma imidž 3/ Osnovne vrste imidža 4/ Brand Equity - Imidž i novac 5/ Metodologija istraživanja imidža)

prof. dr. Deša Mlikotin-Tomić
IV. DJELOTVORNI FRANŠIZING U SUVREMENOM POSLOVANJU
(1/Izvori prava 2/ Područje primjene i vrste djelatnosti 3/ Ugovorne stranke 4/ Oblik 5/ Predmet ugovora o franšizi 6/ Što nisu franšizing ugovori 7/ Sklapanje ugovora o franšizingu )

dr. sc. Danko Matasović
V. KAKVOĆA I PONUDA PREHRAMBENIH PROIZVODA U PROCESU TRŽIŠNE STRATEGIJE
(1/ Neke značajke proizvodnje, prerade i prometa hrane 2/ Kakvoća prehrambenih proizvoda 3/ Prehrambena roba u suvremenoj trgovini 4/ Osnovne skupine namirnica u prometu 5/ Namirnice za posebne skupine potrošača 6/ Osiguranje kakvoće, sigurnosti i pouzdanosti namirnica u prometu)

dr. sc. Miodrag Korica
VI. LIZING U TEORIJI I PRAKSI ILI KAKO S LIZINGOM OSTVARIVATI DOBIT
(1/ Pojam i definicija lizinga/ leasinga 2/ Pravni aspekti konstrukcije ugovora o lizingu 3/ Gospodarski aspekti lizing poslova 4/ Praksa i vanjskotrgovački propisi lizinga u Republici Hrvatskoj 5/ Primjer iz inozemne prakse 6/ Zaključne napomene)

mr. sc. Marijan Ožanić
VII. PODUZETNIŠTVO I MENADŽMENT U MALOM PODUZEĆU
(1/ Malo/Veliko/ je lijepo o Small/Big is beautiful 2/ Što je poduzetništvo, tko je poduzetnik i što će nam to? 3/ Tri faze razvoja - poduzetnikova priča 4/ Zašto nam, stvarno, trebaju poduzetnici? 5/ Poticanje poduzetništva kroz tehnološke parkove)

mr. sc. Miroslav Matasović
VIII. SUSTAV KVALITETE KAO IMPERATIV RAZVOJA TVRTKE
(1/ O čemu se radi? 2/ Upravljanje kvalitetom 3/ Prikaz norme ISO 9001 4/ Uvođenje sustava osiguravanja i upravljanja kavlitetom 5/ Od informiranja do uspostave sustava)

prof. dr. John Fox
IX. KAKO KOMUNICIRATI S TRŽIŠTEM PUTEM TELEVIZIJSKE PROPAGANDE
(1/ Svenazočnost poslovne propagande 2/ Indirektno istraživanje tržišta 3/ Televizijska propaganda: ogledalo potrošačkog ponašanja 4/ Što tvrtka želi znati o potrošaču? 5/ Formiranje baze podataka 6/ Opis tržišta robe široke potrošnje propagirane na televiziji 7/ Kako se propagira roba široke potrošnje? 8/ Strategija televizijske propagande nekih europskih zemalja 9/ Kako se promoviraju pojedini proizvodi 10/ Masmedijski multilingvizam 11/ Funkcionalni opis slogana u europskoj televizijskoj propagandi)

Božica Brkan, urednica
X. KAKO NOVINARI VIDE POSLOVNOG ČOVJEKA ILI KAKO USPJEŠNO SURAĐIVATI S MEDIJIMA
(1/ Kako uopće uspostaviti komunikaciju s medijima? 2/ Koji medij odabrati? 3/ Kojim sadržajem se predstaviti? 4/ Kako s novinarima komunicirati - neformalno? 5/ Treba li novinara darivati? 6/ Treba li i kada tražiti autorizaciju novinarskog teksta? 7/ Kako se pripremiti za razgovor s novinarom? 8/ Što ukoliko novinar želi razgovarati o temi o kojoj vi ne želite? 9/ Treba li za intervju pitanja tražiti unaprijed? Kako reagirati na tekst koji vas prikazuje u lošem svjetlu? 11/ Kakva priopćenja slati medijima?)

RIJEČ UREDNIKA

na početak stranice početak stranice

 

 

Copyright © EDO d.o.o., Samobor 2008. All rights reserved.
Autorska prava © EDO d.o.o., Samobor 2008. Sva prava pridržana.