N A K L A D A

 

KNJIGE “EDO”

• Poslovni priručnici Naklade EDO za posao, dom i školu • POPUST do 600,00 kn

       
    UVOD    
    O VAŠEM NAKLADNIKU  
    NAŠA IZDANJA  
 

1

POSLOVNO KOMUNICIRANJE & POSLOVNI BONTON  
 

2

101 SAVJET U T. I U. POSLOVANJU  
 

3

Novi SUVREMENI BONTON  
 

4

MARKETING GERILA  
 

5

SVE ŠTO PODUZETNIK TREBA ZNATI  
 

6

MARKETING iz dana u dan  
 

7

ODNOSI S JAVNOŠĆU  
 

8

POSLOVNA TAJNICA  
 

9

KAKO SE (SAMO) ZAPOSLITI  
 

10

UMIJEĆE TELEFONIRANJA & TELEMARKETING  
 

11

ODNOSI S POTROŠAČKOM JAVNOŠĆU U TRGOVINI  
 

12

DOBAR IMIDŽ  
 

HRVATSKE NARODNE JUNAČKE PJESME  
    KAKO NARUČITI  
    KONTAKT  
    EDO SEMINARI  
     

Eduard Osredečki  

“POSLOVNO KOMUNICIRANJE & POSLOVNI BONTON”

Uvod u korporativni protokol

O KNJIZI: Prva takva hrvatska knjiga. Svojevrsni poslovni protokol: ono što bi svatko zaposlen trebao znati o tome kako pravilno komunicirati, pisati, voditi poslovne razgovore, kako se ponašati u raznim situacijama – ukratko kakav je bonton koji utječe na poslovni uspjeh i razvoj poduzeća.

 

Format 14 X 20 cm

Ukupno stranica 304

 

CIJENA: 179,00 kuna (PDV uračunat)

Copyright © Eduard Osredečki  • Objavljivanje ove knjige u cijelosti ili dijelovima putem tiska, radija, televizije, interneta, ili na bilo koji drugi način, dopušteno je, u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i međunarodnim pravom zaštite intelektualnog vlasništva, isključivo uz pismeno odobrenje autora – nositelja autorskog prava.

Recenzenti

prof. dr. Boris Petz, prof. dr. Vladimir Ivir, prof. dr. Čedo Dinter.

SADRŽAJ

1 • PREDGOVOR
I • POSLOVNO KOMUNICIRANJE
2 • O (POSLOVNOM) KOMUNICIRANJU
FORMALNO I NEFORMALNO IZRAŽAVANJE/ KOMUNICIRANJE
KULTUROLOŠKA UVJETOVANOST I SENZIBILITET
KOMUNIKACIJSKI PROCES
KREIRANJE, EMITIRANJE, PRIMANJE, 
DISTRIBUCIJA I ČUVANJE INFORMACIJA
SMETNJE U KOMUNICIRANJU

3 • INDIVIDUALNI KOMUNIKATORI
U PROCESU KOMUNICIRANJA

4 • PRAVILA ULJUDNOG PONAŠANJA U USMENOM POSLOVNOM KOMUNICIRANJU
OD NAČINA RAZGOVORA ZAVISI USPJEH POSLA
MALI PODSJETNIK ZA VOĐENJE POSLOVNOG RAZGOVORA
UPOZNAVANJE I PREDSTAVLJANJE
POSJETNICA I PREDSTAVLJANJE
JOŠ NEKOLIKO RIJEČI O BONTONU U RAZGOVORU
LJUBLJENJE

5 • O KULTURI TELEFONSKOG KOMUNICIRANJA
HALO, OVDJE TELEFONSKA CENTRALA
IMAJTE NA UMU
PSIHOLOGIJA TELEFONIRANJA 
UZVRATITE POZIVOM
IMA I NEULJUDNIH SUGOVORNIKA, ZAR NE?
SLUŠALICA PRISLUŠKUJE SVE ZVUKOVE
NEKOLIKO SAVJETA U SVEZI S TELEFONIRANJEM
"AUTOMATSKA TAJNICA" I (TELE)FAX
MOBITEL

6 • PISANO KOMUNICIRANJE
POSLOVNO DOPISIVANJE
TREBA LI PAZITI NA OBLIK PISMA
ŠALJETE LI ČESTITKE?

7 • OD NATPISA TVRTKE DO VERBALNO-GRAFIČKIH OZNAKA I ZVUČNIH PORUKA
HOD PO LABIRINTU
UČINIMO SVE KAKO BI SE STRANKE I KUPCI LAKŠE SNAŠLI
VERBALNO-GRAFIČKI ZNAKOVI INFORMIRANJA TE ZNAKOVI UPOZORENJA I ZABRANA U POSLOVNIM PROSTORIMA
VERBALNO-GRAFIČKI ZNAKOVI NA MJESTIMA IZRAVNE PRODAJE
AKO VAS SNAĐU GUŽVE...
OZVUČENJE POSLOVNIH I PRODAJNIH PROSTORA
VANJSKO OZVUČENJE OBJEKATA PRODAJE 

8 • NEVERBALNO KOMUNICIRANJE: 
GOVOR TIJELA
TIJELO KAO PORUKA
NEKOLIKO NAPOMENA U SVEZI S NEVERBALNIM 
KOMUNICIRANJEM

9 • ELEKTRONIČKO ONLINE KOMUNICIRANJE

10 • KULTUROLOŠKE RAZLIKE U MEĐUNARODNIM POSLOVNIM DODIRIMA
OBIČAJNE RAZINE KOMUNICIRANJA
U INTERAKCIJI: NAČELA INDIVIDUALNOG I KOLEKTIVNOG, MUŠKOG I ŽENSKOG,
TE OTPORNOST NA IZBJEGAVANJE NEIZVJESNOSTI
NEVERBALNO KOMUNICIRANJE
NAPOJNICA
JOŠ NEŠTO O INTERAKCIJI U MEĐUNARODNIM
RAZMJERIMA
JOŠ I OVO...

11 • PROPAGANDA KAO SLOŽENI OBLIK (TRŽIŠNOG) KOMUNICIRANJA
KREIRANJE KONCEPCIJE PROPAGANDNOG KOMUNICIRANJA
PORUKA U PROCESU TRŽIŠNOG KOMUNICIRANJA
USPUT ZABILJEŽENO: SASVIM NEUOBIČAJENO - ALI VRLO 
IZRAVNO (CILJANO) KOMUNICIRANJE
VAŽNO JE DA PRAVI LJUDI PROČITAJU VAŠ OGLAS 
NEPOUZDANO LJUDSKO PAMĆENJE: ZABORAVLJANJE

12 • POSLOVNO IME TVRTKE, GRAFIČKI DIZAJN I JEDINSTVO
VIZUALNOG IDENTITETA
IME KAO SIMBOL KVALITETE
DOBAR ZNAK - TRAJNA SNAGA VIZUALNOG IDENTITETA
TREBA LI I ZAŠTO MIJENJATI IME I ZAŠTITNI ZNAK? 

13 • IZLOŽBE I NASTUPI NA SAJMOVIMA, PREZENTACIJE I PROMOCIJE
SAJAM: BITI NAZOČAN NA TRŽIŠTU
PROMOCIJE ILI PREDSTAVLJANJE KNJIGA I NJIHOVIH AUTORA
PREZENTACIJA PROIZVODA

II • LJUDI I TVRTKA
14 • POSLOVNA ETIKA - JEDNO OD POLAZIŠTA RAZVIJENOG 
POSLOVNOG KOMUNICIRANJA
O ETICI OPĆENITO
IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE
SAMOREGULIRAJUĆE ETIČKE ODREDNICE
ETIČKA PROBLEMATIKA U SVAGDANJOJ POSLOVNOJ PRAKSI
KAKO KOMUNICIRATI ETIČKI U SVAGDANJEM POSLOVNOM ŽIVOTU 

15 • UPRAVLJANJE VREMENOM U POSLOVNOM KOMUNICIRANJU

16 • RUKOVOĐENJE KAO VIŠI OBLIK SURADNJE
POSAO S NEKOLIKO VRSTA ODGOVORNOSTI
MENADŽER: JAVNA OSOBA S PRIVATNIM VRLINAMA I MANAMA
VANJSKI IZGLED I UNUTARNJE RASPOLOŽENJE
TEORIJA I PRAKSA RUKOVOĐENJA

17 • ZAPOSLENA ŽENA KAO RAVNOPRAVNA SURADNICA
ŽENA IZMEĐU RADNOG MJESTA I KUĆE
BITI DIREKTORICOM
ZAPOSLENE ŽENE NISU GEJŠE
NEKOLIKO NAPOMENA U SVEZI S TEMOM SEKSUALNOG UZNEMIRIVANJA

18 • SASTANCI S PLANOM I BEZ PLANA
SASTANCI "KRADU" DRAGOCJENO VRIJEME
ORGANIZACIJA SASTANKA
NEKOLIKO SAVJETA U SVEZI SA SASTANCIMA 

19 • OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH
OSNOVNI PRISTUP
PROGRAM IZOBRAZBE
IZBOR, ANALIZA I ORGANIZACIJA POSLOVNIH TEČAJEVA 

20 • PROCES UČENJA NIKAD NE PRESTAJE
ČOVJEK UČI DOK JE ŽIV 
"MAČKA MORA ZNATI LOVITI MIŠEVE"
ZADOVOLJSTVO UČENJA SUVREMENI IZAZOV MENADŽERU: "BITI U TIJEKU"

21 • POSLOVNI PROTOKOL ZA MALE I VELIKE PRIGODE
POSLOVNI DOGAĐAJI KAO JAVNE I PRIGODNE SVEČANOSTI
ŠTO UČINITI DA BI SE SVI OSJEĆALI UGODNO
INSTITUCIONALNE PROSLAVE I SVEČANE AKADEMIJE
KAD DOLAZI DELEGACIJA U POSJET
DRŽAVNI BLAGDANI
DANI NARODNE ŽALOSTI 

22 • KAKO DOBITI, PROMIJENITI I 
IZGUBITI POSAO NA NAJBOLJI MOGUĆI NAČIN
LIJEPO NAPISANA MOLBA NIJE I KORISNO SASTAVLJENA MOLBA ZA RADNO MJESTO
-NEKA ONA BUDE "OSOBNI REZIME"
OSOBNI REZIME
PRVI POSLOVNI RAZGOVOR JE ULJUDNI RAZGOVOR (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO
10 "DA" I "NE" ZA USPJEŠNI INTERVJU
AKO SE IPAK ODLUČITE NAPUSTITI PODUZEĆE
U NOVOJ TVRTKI: NOVI LJUDI - NOVI OBIČAJI
PREKVALIFIKACIJA
OTKAZ KAO PRISILA
BEZRAZLOŽNA BOJAZAN OD OTKAZA
DRUGA STRANA MEDALJE (POSLODAVČEVA) 

23 • ODIJEVANJE: ČINI LI ODIJELO POSLOVNOG ČOVJEKA?
ŠTO MENADŽER TREBA ZNATI O ODIJEVANJU?
ODIJEVANJE: PROFESIJA I PRIGODA
BITI ODJEVEN S MJEROM...
ODIJEVANJE U POSEBNIM (SVEČANIM) PRIGODAMA
KAKO IZBJEĆI POGREŠKE U ODIJEVANJU 

24 • ZAPOSLENA ŽENA I NJEN NAČIN ODIJEVANJA
PREMA GODINAMA, POSLU I FIZIČKOM IZGLEDU
ODIJEVANJE ZAPOSLENE ŽENE U POSEBNIM PRIGODAMA

25 • NA POSLOVNOM RUČKU
DJELOTVORNOST POSLOVNOG RUČKA
TKO, KADA I GDJE?
RASPORED GOSTIJU ZA STOLOM
BONTON ZA STOLOM
SVE DOBRE STVARI IMAJU I DRUGU STRANU MEDALJE
JOŠ NEKOLIKO SAVJETA 
NEKOLIKO PRAKTIČNIH SAVJETA U SVEZI S ETIKETOM ZA STOLOM
VRSTE, REDOSLIJED I SUKLADNOST POJEDINIH JELA I PIĆA

26 • POSLOVNI DOMJENAK/ "COCKTAIL PARTY" KAO ZAČIN 
POSLOVNOM DOGAĐAJU
KAKO ORGANIZIRATI POSLOVNI DOMJENAK?
NEKOLIKO SAVJETA U SVEZI S ODRŽAVANJEM 
PRIGODNIH SVEČANOSTI S POSLOVNIM DOMJENKOM 

27 • U RESTORANU PODUZEĆA
NEKOLIKO SAVJETA U SVEZI S RESTORANOM PODUZEĆA 

28 • NA SLUŽBENOM PUTU - ALI PRIJE I POSLIJE TOGA
DOBRA PRIPREMA - PUT BEZ NAPETOSTI 
DOBRA PRIPREMA - USPJEŠAN POSLOVNI SASTANAK
OKONČANJE PUTOVANJA 
NEKOLIKO SAVJETA U SVEZI SA SLUŽBENIM PUTOVANJEM

29 • ZDRAVLJE POSLOVNOG ČOVJEKA NIJE SAMO NJEGOVA STVAR
JE LI PITANJE ZDRAVLJA SAMO OSOBNA STVAR?
"MOJ STRES JE MOJ PROBLEM" 
KAKO ŽIVJETI?

III • POSLOVNI BONTON NA LICU MJESTA
30 • O UMIJEĆU OPHOĐENJA NA RADNOME MJESTU
ULJUDNO PONAŠANJE SUDIONIKA U PROCESU RADA
NEKOLIKO SAVJETA U SVEZI S RADNIM BONTONOM
KADA PUŠITI A KADA NE PUŠITI?
AKO PUŠITE...

31 • U SLUŽBI KORISNIKA USLUGA 
U JAVNIM SLUŽBAMA: DJELOVATI KAO SERVIS GRAĐANA
DJELOTVORNOST ORGANIZACIJE JAVNIH SLUŽBI
NEKOLIKO NAPOMENA U SVEZI S "UPORABOM" JAVNIH OBLIKA ŽIVOTA

32 • POSLOVNA TAJNICA NA VJETROMETINI POSLOVANJA
KONTAKTI S LJUDIMA RAZNIH POSLOVNIH RAZINA 
DESNA RUKA SVOG ŠEFA 
ORGANIZACIJA POSLA 
TAJNICA NIJE MANEKENKA 
JOŠ NEKOLIKO RIJEČI O OSOBINAMA POSLOVNE TAJNICE

33 • KULTURA ŠALTERSKOG POSLOVANJA
BANKA: KAKO BRŽE I LAKŠE DO VLASTITOG NOVCA
DOBRA POŠTA KAO DOBRO USKLAĐENI ORKESTAR
ŠALTERSKO POSLOVANJE I OSTALO JAVNO UREDOVANJE SA STRANKAMA
SLUŽBENE OSOBE U ODORI
USPUT ZABILJEŽENO... 

34 • U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU
BITI UGOSTITELJ
U HOTELU I KUĆNOM SMJEŠTAJU
JOŠ U SVEZI S HOTELIMA...

35 • O UMIJEĆU PRODAVANJA I "SAVRŠENU TRGOVCU"
PRODAJA NA LICU MJESTA
IZVOZ - ZANAT ILI UMJETNOST? 

36 • ZANIMANJE: KOMERCIJALIST
(TRGOVAČKI PUTNIK, AKVIZITER)

37 • POSLOVNO PONAŠANJE U PRIJEVOZU PUTNIKA I ROBE S 
OSVRTOM NA CESTOVNI I ZRAKOPLOVNI PROMET
U GRADSKOM I MEĐUGRADSKOM PRIJEVOZU
NEKOLIKO SAVJETA U SVEZI S PONAŠANJEM OSOBLJA U PRIJEVOZU PUTNIKA
PRIJEVOZ I DOSTAVA ROBE U GRADSKOM I CESTOVNOM PROMETU.
O VOZAČU SLUŽBENIH KOLA
HALO, TAXI!
ZRAKOPLOVOM ILI BRODOM

38 • U SERVISIMA I USLUŽNIM DJELATNOSTIMA
SERVISI KUĆANSKIH APARATA
SERVIS MOTORNIH VOZILA
OSTALI SERVISI I USLUŽNE DJELATNOSTI

39 • NA BENZINSKOJ POSTAJI

40 • KULTURA PONAŠANJA U ZANATSTVU I MALIM PODUZEĆIMA
VELIKI RIZICI MALOG PODUZETNIŠTVA
BITI ZAPAŽEN
BONTON NA LICU MJESTA
NEKE NAPOMENE U SVEZI SA ZANATSTVOM I MALIM PODUZETNIŠTVOM

LITERATURA

na početak stranice početak stranice

 

 

Copyright © EDO d.o.o., Samobor 2008. All rights reserved.
Autorska prava © EDO d.o.o., Samobor 2008. Sva prava pridržana.